Skip to content

Kontaktirajte nas za sva pitanja

Posebna pažnja pridaje se servisnoj podrški s tehničkim savjetima servisima i vlasnicima motora i plovila.

Adresa

FRANKA MARINE d.o.o.
1. Resnik 49, 10040 Zagreb,
Hrvatska

prodaja@franka-marine.hr

info@franka-marine.hr

+385 1 2040560

+385 1 2040561